Aktualności

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów   związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

z posesji osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w roku 2016.

Przed nami kolejny nabór wniosków do Projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, transportemoraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Spiczyn pok. Nr 6  w dniach od 02.11.2015 r. do 27.11.2015 r. Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w  Urzędzie Gminy Spiczyn, pok. Nr 2  oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

 

           WÓJT GMINY
mgr inż.  Dorota  Szczęsna

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót