Aktualności

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

W związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru działania LGD „Polesie” zwracamy się do przedsiębiorców lub osób chcących skorzystać ze środków na rozwój przedsiębiorczości o wypełnienie ankiety.

 

Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie pozwolą nam dostosować kierunki i oczekiwania związane ze wsparcie tego działania.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=bf0c08b5&&b=5cea8cbd3&&c=ea935f3e


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót