Aktualności

HARMONOGRAM OBECNOSĆI RADCY PRAWNEGO W URZĘDZIE GMIN SPICZYN PAŹDZIERNIK

HARMONOGRAM OBECNOSĆI RADCY PRAWNEGO W URZĘDZIE GMIN SPICZYN PAŹDZIERNIK

 

 

L.p.

Termin

Godziny

1

6 października 2015 r. /wtorek/

9.00 - 15.00

2

13 października 2015 r. /wtorek/

12.00 – 15.00

3

20 października 2015 r. /wtorek/

9.00 - 15.00

4

29 października 2015 r. /czwartek/

9.00-12.00 

 

 

Uwaga:

Termin i godziny obecności mogą ulec zmianie z uwagi na inne obowiązki zawodowe związane m.in. z obowiązkiem obecności na rozprawach sądowych, sesjach rady gminy lub z powodu innych czynnościach zawodowych, które wymagają obecności radcy prawnego.

Nowe terminy wizyty Urząd Gminy Spiczyn zostają określone niezwłocznie po powzięciu informacji o wystąpieniu przyczyny powodującej taką zmianę.

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót