Aktualności

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej - Nr 2/2015

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej - Nr 2/2015

W związku z utrzymującym się poniżej stanów niskich ostrzegawczych położeniem zwierciadła wód gruntowych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej monitoringu wód podziemnych, państwowa służba hydrogeologiczna informuje o występowaniu stanu zagrożenia hydrogeologicznego w postaci niżówki hydrogeologicznej w płytkich poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym.

 

Wspomniane zjawisko, stwierdzone w sierpniu br. na terenach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz małopolskiego, zwiększyło swój zasięg i aktualnie obejmuje również województwa: lubelskie, opolskie i podkarpackie.


Na wymienionych obszarach obserwowana sytuacja hydrogeologiczna może skutkować utrudnieniami w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie). Rozwój i pogłębienie się niżówki hydrogeologicznej może również spowodować obniżenie ciśnień w głębszych, naporowych poziomach wodonośnych. W większości przypadków nie powinno to wpłynąć na pracę ujęć eksploatujących te poziomy. Jedynie w sytuacji niekorzystnych warunków hydrogeologicznych i znacznie zwiększonego poboru wód może dojść do spadku wydajności niektórych ujęć, zwłaszcza w warunkach niewielkiej różnicy pomiędzy wysokością ciśnienia w warstwie wodonośnej a depresją eksploatacyjną studni.


Ponadto prognozuje się, że w najbliższych miesiącach w sytuacji niesprzyjających warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, niżówka hydrogeologiczna może rozwinąć się również na innych obszarach kraju niż wymienione w niniejszym ostrzeżeniu.

 

Ostrzeżenie zatwierdził dnia 18 września 2015 r.
Zastępca dyrektora PIG-PIB
Dyrektor ds. państwowej służby hydrogeologicznej
dr Lesław Skrzypczyk 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót