Aktualności

Informacja o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Informacja o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Projekt „Aktywni” Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej
 
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
informuje, iż trwa nabór 
wniosków o refundację kosztów wyposażenia  lub
 doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego
w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 
 
Grupę docelową w ramach naboru stanowią osoby  w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony II profil pomocy, należące  co najmniej do jednej z następujących grup:
 
  1. osoby w wieku 50 lat i więcej,
  2. osoby długotrwale bezrobotne,
  3. kobiety,
  4. osoby niepełnosprawne,
  5. osoby o niskich kwalifikacjach,
oraz rolnicy  w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony II profil pomocy  należące co najmniej do jednej z w/w grup, którzy prowadzą indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzające odejść z rolnictwa. 
 
 
Szczegółowe informacje oraz 
pomoc przy wypełnianiu wniosku: 
Powiatowy Urząd Pracy 
Al. Jana Pawła 95, 
21-010 Łęczna 
Tel. 81 7521158 
Pok. nr. 117

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót