Aktualności

Półkolonie w Jawidzu 2015

Półkolonie w Jawidzu 2015

Polski Instytut Rozwoju we współpracy ze Szkołą Podstawową im. H. Ch. Andersena w Jawidzu organizuje w dniach: 17.08.2015 - 28.08.2015 półkolonie dla dzieci w wieku 6-16 lat.

Warunkiem jest: aby co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) posiadało ubezpieczenie w pełnym zakresie (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalne oraz wypadkowe, chorobowe lub macierzyńskie) albo pobierało rentę bądź emeryturę z KRUS.

Koszt udziału dziecka w półkoloniach wynosi: 80 PLN.

 

W programie min.:

  • Wycieczki;
  • Konkursy;
  • Gry i zabawy;
  • Festyn rodzinny na zakończenie.

 

Zapisy przyjmuje i informacji udziela:

Szkoła Podstawowa w Jawidzu – tel. 81 75 77 044 oraz

Urząd Gminy Spiczyn – p.  Emilia Kowal tel. 81 75 77 048

 

Gwarantujemy:

  • Opiekę kadry pedagogicznej
  • Transport
  • Ubezpieczenie
  • Program kulturalno- oświatowy
  • II śniadanie i obiad

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie wynikających z nieprzewidywalności pogody lub z przyczyn niezależnych od organizatora

 

POBIERZ KARTA UCZESTNIKA PÓŁKOLONII [DOC]


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót