Aktualności

HARMONOGRAM OBECNOŚCI RADCY PRAWNEGO - LIPIEC 2015

HARMONOGRAM OBECNOŚCI RADCY PRAWNEGO - LIPIEC 2015

W URZĘDZIE GMIN SPICZYN
 

L.p.

Termin

Godziny

1

3 lipca 2015 r. /piątek/

13.00 - 15.30

2

15 lipca 2015 r. /środa/

12.00 – 15.30

3

22 lipca 2015 r. /środa/

12.00 - 15.30

4

29 lipca 2015 r. /środa/

09.00 - 15.30

 
 
Uwaga:
 
Termin i godziny obecności mogą ulec zmianie z uwagi na inne obowiązki zawodowe związane m.in. z obowiązkiem obecności na rozprawach sądowych, sesjach rady gminy lub z powodu innych czynnościach zawodowych, które wymagają obecności radcy prawnego.
 
Nowe terminy wizyty Urząd Gminy Spiczyn zostają określone niezwłocznie po powzięciu informacji o wystąpieniu przyczyny powodującej taką zmianę.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót