Aktualności

HARMONOGRAM  OBECNOŚCI RADCY PRAWNEGO  W URZĘDZIE GMIN SPICZYN czerwiec 2015 r.

HARMONOGRAM OBECNOŚCI RADCY PRAWNEGO W URZĘDZIE GMIN SPICZYN czerwiec 2015 r.

  

L.p.

Termin

Godziny

1

3 czerwca 2015 r. /środa/

9.00 - 15.00

2

10 czerwca 2015 r. /środa/

9.00 - 12.00

3

17 czerwca 2015 r. /środa/

9.00 – 12.00

4

24 czerwca2015 r. /środa/

9.00 - 12.00

 

Uwaga:

Termin i godziny obecności mogą ulec zmianie z uwagi na inne obowiązki zawodowe związane m.in. z obowiązkiem obecności na rozprawach sądowych, sesjach rady gminy lub z powodu innych czynnościach zawodowych, które wymagają obecności radcy prawnego.

Nowe terminy wizyty Urząd Gminy Spiczyn zostają określone niezwłocznie po powzięciu informacji o wystąpieniu przyczyny powodującej taką zmianę.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót