Aktualności

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Plastyczno - Literackim dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Plastyczno - Literackim dla dzieci i młodzieży

Konkurs pod patronatem Wójta Gminy Spiczyn „Historie Gminy Spiczyn w komiksie”

1.Organizator:

Wójt Gminy Spiczyn

Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie

2. Cele konkursu:

- prezentowanie ciekawych historii

związanych z Gminą Spiczyn

-budzenie wrażliwości artystycznej i literackiej

-konfrontacja osiągnięć,

- promowanie młodych talentów plastycznych i literackich.

3. Tematyka prac:

Uczestnik konkursu ma za zadanie zilustrować i opisać w formie komiksu ciekawą historię lub legendę związaną z Gminą Spiczyn.

4. Warunki:

Prace plastyczne w formie komiksu w formacie A4(minimum 2 strony).

Szkoła biorąca udział w konkursie może przesłać do 5 prac w każdej grupie wiekowej.

Prace zbiorowego autorstwa lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.

Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na prezentowanie i reprodukowanie prac, ponadto zgodą na podawaniu do publicznej wiadomości imienia i nazwiska, informacji o zajętym miejscu oraz jego wizerunku, wyłącznie do celów związanych z przebiegiem Konkursu i upowszechnianiem informacji o jego rozstrzygnięciu.

Przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje:

tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, adres, numer tel. oraz e- mail szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

  1. Kl. 1-3

  2. Kl. 4-6

  3. Gimnazjum

  4. Szkoły ponadgimnazjalne

Termin nadsyłania prac (dostarczenia w g.8.00-11.00 do GCK) do: 13.05.15

Na adres:

Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie

Ziółków 49B

21-077 Spiczyn

Profesjonalne jury przyzna nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy. Nadesłane prace wejdą w skład zbiorów GCK w Ziółkowie. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nagrody i podziękowania będą wręczane podczas Majówki w Zawieprzycach w dn.17.05.15.

Wernisaż prac odbędzie się w czerwcu (termin zostanie podany na stronie internetowej organizatora).

Komisarz konkursu: Monika Tomczak

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót