Aktualności

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży

Konkurs pod patronatem Wójta Gminy Spiczyn "Piękno Gminy Spiczyn"
1. Organizator:

Wójt Gminy Spiczyn

Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie

2. Cele konkursu:

- prezentowanie ciekawych miejsc SWOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY,

- budzenie wrażliwości na różne przejawy piękna otaczającego nas środowiska,

- konfrontacja osiągnięć,

- promowanie młodych talentów plastycznych.

 

3. Tematyka prac: „ PIĘKNO GMINY SPICZYN”. Zaprezentuj nam Swoją Małą Ojczyznę.

 

Postaraj się pokazać wszystko to, co je wyróżnia spośród innych miejsc na ziemi.

 

4.Warunki:

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice w formacie A3 lub A4.

Szkoła biorąca udział w konkursie może przesłać do 5 prac w każdej grupie wiekowej.

Prace przestrzenne, zbiorowego autorstwa, zwinięte w rulon lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.

Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na prezentowanie i reprodukowanie prac, ponadto zgodą na podawaniu do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka, informacji o zajętym miejscu oraz jego wizerunku, wyłącznie do celów związanych z przebiegiem Konkursu i upowszechnianiem informacji o jego rozstrzygnięciu.

Przyjmujemy wyłącznie prace zawierające informacje:

tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, adres, numer tel. oraz e-mail szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

1)Przedszkola

2)Kl.0-3

3)Kl.4-6

4)Gimnazjum

5)Szkoły ponadgimnazjalne

Termin nadsyłania prac (dostarczenia w g.8.00-11.00 do GCK) do: 13.05.15

na adres :

Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie

Ziółków 49B

21-077 Spiczyn

Profesjonalne jury przyzna nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy. Nadesłane prace wejdą w skład zbiorów GCK w Ziółkowie. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nagrody i podziękowania będą wręczane podczas Majówki w Zawieprzycach w dn.17.05.15.

Wernisaż prac ,,PIĘKNO GMINY SPICZYN” oraz wystawa pokonkursowa odbędzie się w czerwcu

(termin zostanie podany na stronie internetowej organizatora).

 

Komisarz konkursu: Monika Tomczak


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót