Aktualności

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr IV/21/2015
WÓJTA GMINY SPICZYN
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

 

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w składzie zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Spiczyn na wybory w dniu 10.05.2015 r.

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą:

Spiczyn lokal Gimnazjum

Lp.

imię i nazwisko

Miejscowość

nazwa komitetu wyborczego

 

 

 

 

1.

Blanka Gabriela Bogusz

Stawek

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2.

Anna Gąsior

Kijany

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

3.

Anna Błaszczak

Kijany

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin-Mikke

4.

Michał Jedut

Spiczyn

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

5.

Agnieszka Machoń -Krzysiak

Spiczyn

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

6.

Magdalena Jarosławska

Spiczyn

KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna

7.

Elżbieta Małgorzata Żuraw

Spiczyn

Wskazana przez Wójta Gminy

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 z siedzibą:

Charlęż lokal Szkoły Podstawowej

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

Nazwa komitetu wyborczego

1

Mateusz Łuczyński

Stoczek

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2.

Paulina Mazurek

Kijany

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

3.

Karol Łukasz Karwacki

Kijany

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwina –Mikke

4.

Paweł Mazowiecki

Stawek

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

5.

Agnieszka Krzysiak

Charlęż-Kolonia

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

6.

Monika Grzegorczyk

Charlęż- Kolonia

KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna

7.

Zdzisław Czesław Niedźwiadek

Kijany

Wskazany przez Wójta Gminy

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 z siedzibą:

Jawidz lokal Szkoły Podstawowej

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

Nazwa komite

1

Albert Jan Koziej

Stoczek

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2.

Iwona Anna Szkutnik

Jawidz

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

3.

Katarzyna Wodzyńska

Jawidz

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin- Mikke

4.

Zofia Wielgos

Jawidz

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

5.

Marcin Łuczyński

Stoczek

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

6.

Kamil Krzysiak

Spiczyn

KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna

7.

Mirosław Szymaniak

Nowa Wólka

Wskazany przez Wójta Gminy

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 z siedzibą:

Zawieprzyce lokal Szkoły Podstawowej

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

Nazwa komitetu wyborczego

1.

Mateusz Michał Lech

Kijany

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2.

Danuta Joanna Wziątek

Januszówka

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

3.

Urszula Zwolińska

Zawieprzyce

KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Tanajno

4.

Ewa Błaszczak

Kijany

KW Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin –Mikke

5.

Dariusz Karwacki

Stoczek

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

6.

Beata Anna Chodun

Zawieprzyce

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

7.

Katarzyna Niziołek

Spiczyn

KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna

8.

Anna Tarnowska

Ludwików

Wskazana przez Wójta Gminy

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 z siedzibą:

Januszówka lokal Szkoły Podstawowej

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

Nazwa komitetu wyborczego

1.

Krzysztof Kowalczyk

Kijany

KW Kandydata na Prezydenta RP Magdaleny Ogórek

2.

Jan Wach

Ziółków

KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy

3.

Karolina Tkaczyk

Zawieprzyce-Kolonia

KW Kandydata na Prezydenta RP Pawła Tanajno

4.

Alicja Karpińska

Stawek

Kandydata na Prezydenta RP Janusza Korwin- Mikke

5.

Jarosław Józef Orlikowski

Kijany Kościelne

KW Kandydata na Prezydenta RP Adama Jarubasa

6.

Dorota Koziej

Stoczek

KW Kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

7.

Waldemar Gąsior

Spiczyn

KW Kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Michała Brauna

8.

Waldemar Zbigniew Czarski

Zawieprzyce

Wskazany przez Wójta Gminy


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót