Aktualności

Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego

Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

Projekt zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego http://bpp.lublin.pl/pzpwl/2015/index.html


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót