Aktualności

Nabór pełnych wniosków aplikacyjnych

Nabór pełnych wniosków aplikacyjnych

Do dnia 19 stycznia 2015 do godz. 15.00 należy dostarczyć pełną wersję wniosku aplikacyjnego w tamach programu Tarcza Sobieskiego.
Program Inicjatywy Obywatelskie dla Środowiska (TS PIOŚ), w tym wersję elektroniczną (na adres tarczasobieskiego@wp.pl lub klubunesco@poczta.onet.pl) oraz papierową wraz z podpisanymi załącznikami (na adres ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski Ekologiczny Klub UNESCO z dopiskiem TS PIOŚ – formularz wniosku pełnego).
 
 
 
Wnioski mogą składać inicjatorzy oddolnych inicjatyw lokalnych związanych z ochroną środowiska (osoby fizyczne, grupy nieformalne - np. koła gospodyń,  koła przyjaciół wsi, miasteczek, osad, grupy PIN, małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia, itd.) w kategorii micro-inicjatywa (do 6000 zł) oraz mała inicjatywa (powyżej 6000 zł do 25000 zł) z następujących gmin: Fajsławice, Gorzków, Izbica, Jabłonna, Krasnystaw, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Trawniki, Wólka, Żółkiewka oraz miasta Krasnystaw. Planuje się, że ocena dopuszczająca wnioski do etapu debaty i ostatecznego wyboru zakończy się do dnia 22 stycznia 2015 oraz że debata i głosowanie nad wyborem wniosków odbędzie się w dniu 24 stycznia 2015 r. (sobota). Jeden podmiot/osoba może złożyć jeden wniosek.
W załączeniu przesyłamy:
  1. Przykładowe drzewo problemów i celów ( pozytywne odbicie sytuacji tj. zamiana problemu na cel).

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót