Aktualności

Informacja o wyniku postępowania z dn. 30 stycznia 2015 r.

Informacja o wyniku postępowania z dn. 30 stycznia 2015 r.

Wójt Gminy Spiczyn informuje, że wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonywanie kompleksowej obsługi systemu informatycznego Urzędu Gminy Spiczyn, spośród 6 złożonych ofert, do oceny dopuszczono 5 ofert.

Po zastosowaniu określonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert, ustalono że najwyższą ilość punktów uzyskała oferta firmy TPSPARK , z właścicielem której została zawarta umowa na obsługę informatyczną urzędu w 2015 r.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót