Aktualności

Zakończono III (uzupełniający) nabór wniosków o dotacje

Zakończono III (uzupełniający) nabór wniosków o dotacje

W dniu 20 lutego 2015 roku minął termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach ostatniego naboru Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim".
W ramach trzeciego (uzupełniającego) naboru wniosków do Operatora Dotacji - Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego wpłynęło 50 projektów. Najliczniejszą grupą wnioskodawców stanowią przedsiębiorcy – aż 23 projektów zostało złożonych przez tę grupę uczestników Programu. Założeniem nowej firmy zainteresowanych jest niewielu mniej, bo aż 20 wnioskodawców, 7 organizacji pozarządowych chce realizować na terenie Podregionu swoje niekomercyjne, turystyczne przedsięwzięcia
 
 
 
Cieszącym się największym „powodzeniem" miejscem lokalizacji siedziby realizowanych projektów jest Gmina Piaski – autorzy 13 złożonych projektów planują założenie (bądź utrzymanie dotychczasowej siedziby) właśnie na tym terenie. Szczegółowy wykaz Wnioskodawców w podziale na poszczególne grupy i planowane miejsce prowadzonej działalności zawiera poniższe zestawienie:
 

Gmina (siedziba) /
Typ Wnioskodawcy

Mełgiew

Gorzków

Piaski

Rybczewice

Spiczyn

Wólka

Przedsiębiorstwa

6

0

4

3

4

6

Nowe firmy

3

3

7

4

1

2

NGO

1

1

2

0

2

1

Łącznie

10

4

13

7

7

9

 

Łączna wartość wszystkich projektów wynosi 9 306 935,23 PLN a wartość wnioskowanych dofinansowań opiewa na łączną kwotę 5 310 644,29 PLN.
 
Z dniem 23 lutego 2015 roku rozpoczął się pierwszy etap oceny złożonych wniosków. Celem tego etapu oceny jest zweryfikowanie, które ze złożonych w ramach naboru wniosków aplikacyjnych spełniają wymogi formalne określone dokumentami konkursowymi. O wynikach tego etapu procesu oceny wszyscy Wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą korespondencyjną.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót