Aktualności

Ogłoszenie z dn 25 lutego 2015 r. - harmonogram odpadów

Ogłoszenie z dn 25 lutego 2015 r. - harmonogram odpadów

Urząd Gminy Spiczyn podaje do wiadomości mieszkańców dwa harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna w II, IIII i IV kwartale roku 2015

HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, frakcji suchej i popiołu w sezonie grzewczym (listopad, grudzień) z nieruchomości zamieszkałych na terenie   Gminy Spiczyn przez PGKiM Łęczna sp. z o.o. w roku 2015

Miejscowości

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Jawidz

I wtorek – środa m-ca

8

śr.

5

wt.

2

wt.

7

wt.

4

wt.

1

wt.

6

wt.

3

wt.

1

wt.

Charlęż, Zawieprzyce

II wtorek m-ca

14

wt.

12

wt.

9

wt.

14

wt.

11

wt.

8

wt.

13

wt.

10

wt.

8

wt.

Januszówka, Nowa Wólka,
Nowy Radzic, Kol. Zawieprzyce,
Stoczek, Ziółków, Kijany Kościelne

III wtorek m-ca

21

wt.

19

wt.

16

wt.

21

wt.

18

wt.

15

wt.

20

wt.

17

wt.

15

wt.

Kijany, (bez Kijan Kościelnych), Spiczyn, Ludwików, Stawek

IV wtorek m-ca

28

wt.

26

wt.

23

wt.

28

wt.

25

wt.

22

wt.

27

wt.

24

wt.

22

wt.

Harmonogram całodziennego (czynnego w godzinach 9.00-17.00) odbioru przez PGKiM Łęczna sp. z o.o. w roku 2015 selektywnie zebranych odpadów  z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Spiczyn do  specjalnych pojemników w 5 punktach  zlokalizowanych w miejscowościach: Charlęż - droga gminna przy szkole, Jawidz – parking przy szkole,  Zawieprzyce – parking przy szkole, Kijany - przy organistówce,  Januszówka - parking przy szkole

Miesiąc
(2015r.)

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Odpady biodegradowalne

Odpady wielkogabarytowe

Opony o średnicy do 110 cm

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

IV 

 

14

wt.

 

V

 

5

wt.

 

 

 

 

 

VI

2

wt.

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

7

wt.

VIII

 

 

4

wt.

 

 

IX

 

1

wt.

 

 

 

X

6

wt.

 

 

 

 

XI

 

 

 

3

wt.

24

wt.

XII

 

 

1

wt.

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót