Aktualności

Informacja z 26 lutego 2015

Informacja z 26 lutego 2015

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. „O zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw” (Dz. U. z 17 stycznia 2015 r. poz. 87) Wójt Gminy Spiczyn informuje, że stosownie do art. 6q ust. 2 ww ustawy kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu.
 
 
W związku z powyższym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych przez nieparzystą liczbę osób stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość x stawka opłaty za gospodarowanie odpadami.
 
Przykład: w przypadku zamieszkiwania 3 osób w nieruchomości, przy segregowaniu odpadów opłata wynosi:  3 osoby x 6,50 zł = 19,50 zł.
 
W razie pytań kontakt telefoniczny: 81 75 77 067
 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót