Aktualności

Informacja Wójta Gminy Spiczyn z dn. 17 marca 2015

Informacja Wójta Gminy Spiczyn z dn. 17 marca 2015

Z uwagi na zbliżający się termin podjęcia uchwały o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn, Wójt Gminy Spiczyn informuje o możliwości składania wniosków o zmianę przeznaczenia terenów w studium i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją.

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót