Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Spiczyn z dn. 17 marca 2015

Ogłoszenie Wójta Gminy Spiczyn z dn. 17 marca 2015

Urząd Gminy Spiczyn zaprasza do składania ofert na dostawę żużla w ilości 1044 m3 (29 wywrotek x 36m3=1044m3 ) na bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych w terminie od 1 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r.

Kryterium wyboru oferty będzie 100% ceny ofertowej. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi (między innymi cena żużla, transport we wskazane miejsce).
Ofertę z podaną ceną za 1m3 netto i brutto oraz za całość zamówienia należy składać w sekretariacie urzędu, w zamkniętej kopercie z napisem: "Dostawa żużla” do dnia 24 marca 2015r. do godz. 13:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
 
Dorota Szczęsna
Wójt Gminy Spiczyn

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót