Aktualności

Praca w nowo tworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej

Praca w nowo tworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej

Powiat Łęczyński zamierza utworzyć kolejny Zakład Aktywności Zawodowej, w związku z powyższym poszukuje osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w tym nowotworzonym zakładzie.
Prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej mieszkańców powiatu łęczyńskiego, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z konkretnych grup:
  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku od 18-tego do 60-tego roku życia (kobiety) i do 65-tego roku życia (mężczyźni),
  • osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku od 18-tego do 60-tego roku życia (kobiety) i do 65-tego roku życia (mężczyźni), z przyczyną niepełnosprawności 01-U,02-P i 12-C.
Zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej to szansa na podjęcie lub powrót do aktywności zawodowej, przekwalifikowanie, dokształcenie, rehabilitację społeczną i medyczną, poznanie nowych ludzi o podobnych problemach.
 
Zatrudnienie w ZAZ nie powoduje utraty prawa do dotychczas posiadanych świadczeń tj. renty z tytułu niezdolności do pracy i renty socjalnej. Ponadto dzięki środkom Zakładowego Funduszu Aktywności istnieje możliwość poprawy funkcjonowania w środowisku domowym poprzez realizację samodzielnego, niezależnego życia.
 
Kontakt:
Elżbieta Brodzik Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych tel. 81 53 15 282
 
Informacje dostępne są również na stronie: www.powiatleczynski.pl

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót