Aktualności

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy albo gaz ziemny zaazotowany.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót