Aktualności

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Spiczyn informuje, że w dniach: 18.10 - 4.11.2019 r. w Urzędzie Gminy Spiczyn w pok. Nr 2, w godzinach pracy urzędu oraz w BIP-ie i na stronie internetowej gminy Spiczyn: www.spiczyn.pl zostaje udostępniony do konsultacji projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok".

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót