Aktualności

Zaproszenie

Zaproszenie

Na spotkanie dotyczące wykonania sieci gazowej w miejscowościach Jawidz i Charlęż.
Zapraszamy mieszkańców wsi Charlęż i Jawidz na spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., które odbędzie się 5 listopada 2019 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej w Spiczynie (sala gimnastyczna).
 
Podkreślamy, iż uruchomienie realizacji inwestycji – budowa sieci gazowej – będzie uzależnione od ilości złożonych wniosków i podpisanych umów przyłączeniowych przez mieszkańców. W związku z tym prosimy o obowiązkowe stawiennictwo zainteresowanych mieszkańców.
 
Wójt Gminy Spiczyn

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót