Aktualności

INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Spiczyn informuje, że na wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego ATAK SPICZYN z siedzibą w 21-007 Spiczyn 8, zamierza zlecić, z pominięciem otwartego konkursu ofert tj. na podstawie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą "Nauka Pływania w ramach Programu Umiem Pływać".

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót