Aktualności

„Pożyczka na rozwój” program dla mikro- i małych firm – zapraszamy na spotkanie informacyjne

„Pożyczka na rozwój” program dla mikro- i małych firm – zapraszamy na spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo, od 18 czerwca br. można ubiegać się o „Pożyczkę na rozwój” w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dla mikro- i małych firm to możliwość pozyskania taniego (oprocentowanie od 2,5%) kapitału na inwestycje w nowe środki trwałe – nawet 500 tys. zł. Wnioski można składać od 18 czerwca br.
O pożyczkę mogą się starać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski od co najmniej 2 lat.
 
Pożyczka jest udzielana na pokrycie wydatków niezbędnych do realizacji projektu, którego głównym przedmiotem jest nabycie i instalacja nowych środków trwałych, tj.: maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi. Ponadto, jeżeli projekt tego wymaga, środki z pożyczki mogą być przeznaczone również na zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi, integrację z parkiem maszynowym oraz systemami IT funkcjonującymi w przedsiębiorstwie.
 
Minimalna kwota pożyczki to 75 tys. zł. Maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć 500 tys. zł. Pożyczka udzielana jest na okres do 5 lat liczonych od dnia zawarcia umowy. Wnioskodawca powinien zapewnić wkład własny w wysokości, co najmniej 20% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty pożyczki i wynosi od 2,5 do 6%.
 
Za udzielenie pożyczki nie jest pobierana prowizja, a po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową i spłacie co najmniej 90% kwoty pożyczki, pożyczkobiorca nabywa prawo do wypłaty dodatkowego wsparcia. Pozwala ono refinansować wkład własny w wysokości 10% wartości pożyczki, jednak nie więcej niż 40 tys. zł.
 
Pożyczkobiorca może skorzystać również z karencji w spłacie kapitału, jednak okres karencji nie może przekroczyć 9 miesięcy podczas całego okresu spłaty.
 
Wnioski o udzielenie pożyczki można składać do 7 października 2021 r. za pośrednictwem generatora wniosków.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej http://mail1.enewsletter.pl/k3/5037/d4/13q0/21483687e3431/S4Z7h2Kz lub na spotkaniu informacyjnym 9 września w siedzibie PARP w Warszawie.
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót