Uchwała Nr 88/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 22 lipca 2019 r. | Gmina Spiczyn