Aktualności

Informacja dotycząca podpisania umowy użyczenia na instalacje odnawialnych źródeł energii

Informacja dotycząca podpisania umowy użyczenia na instalacje odnawialnych źródeł energii

Warunki w ramach jakich umowa może zostać zawarta:
  • Podpisywanie umów użyczenia nastąpi w terminie od dnia 22.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r. w budynku Urzędu Gminy Spiczyn w sali konferencyjnej.
  • Umowy użyczenia muszą podpisać wszyscy właściciele oraz współwłaściciele nieruchomości.
  • Właściciele oraz współwłaściciele powinni być w posiadaniu kopii aktu notarialnego lub wyciąg z księgi wieczystej który jest dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością.
  • Właściciele i współwłaściciele w trakcie podpisywania umowy muszą posiadać ważny dowód osobisty.
  • Właściciele nieruchomości z miejscowości na których dokonano zmiany numeru ewidencyjnego działki i zaplanowano usytuowanie instalacji powinni posiadać aktualny wydruk wypis z rejestru gruntów.
  • Umowa zostanie zawarta pod warunkiem niezalegania z płatnościami wobec Urzędu Gminy Spiczyn (opłaty za gospodarowanie odpadami, podatek).
W dniach 23.07.2019 r. oraz 25.07.2019 r. umowy będą przyjmowane w godz. 12.00-18.00.
 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr. Tel. 81 75 77 048 lub w sekretariacie Urzędy Gminy Spiczyn.
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót