Aktualności

INFORMACJA O SUSZY

INFORMACJA O SUSZY

Z najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach dotyczącego określenia obszarów rolniczych objętych zagrożeniem wystąpienia suszy wynika, że na terenie Gminy Spiczyn zjawisko suszy hydrologicznej występuje na glebach I i II kategorii podatności na suszę  rolniczą (kategoria I – bardzo podatna- gleby bardzo lekkie, klasa VI, kategoria II – podatna – gleby lekkie, klasa V) w uprawach rolnych: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.
W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Spiczyn przyjmowane są oświadczenia rolników w sprawie oszacowania strat powstałych w wymienionych uprawach. Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powołana przez Wojewodę Lubelskiego Zarządzeniem nr 187 z dnia 16 lipca 2018 r. niezwłocznie przystąpi do weryfikacji wysokości strat wykazanych w oświadczeniach rolników.
 
Powierzchnia i rodzaj uprawy muszą być zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019. W związku z tym wraz z oświadczeniem o szacowanie szkód, każdy rolnik przedkłada kopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2019,. W przypadku, gdy rolnik złożył  do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 – może zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR.
 
Jednocześnie podajemy do wiadomości kartę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podpisaną kartą informacyjna  należy dołączyć do oświadczenia o oszacowanie strat.
 
Dokumenty, które są dostępne w Urzędzie Gminy pok. Nr 2 lub na stronie internetowej urzędu należy składać w tut. urzędzie w terminie do dnia 19 lipca 2019 r.
 
Dodatkowych informacji można uzyskać w pokoju nr 2 lub pod numerem telefonu: (81) 817577026, 815358784.
 
W załączeniu dokumenty do pobrania:
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót