Aktualności

Szkoła Podstawowa w Jawidzu zwycięzcą konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” w gminie Spiczyn!

Szkoła Podstawowa w Jawidzu zwycięzcą konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” w gminie Spiczyn!

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
W gminie Spiczyn grant na realizację projektu społecznego trafi do Szkoły Podstawowej w Jawidzu. Projekt „Plac Zabaw: Bezpieczny, Aktywizujący, Wesoły” zostanie zrealizowany do końca 2019 roku. PSE przeprowadziły konkurs dobrosąsiedzki w związku z prowadzonymi na terenie gminy działaniami inwestycyjnymi polegającymi na budowie linii 400kV relacji Chełm-Lublin Systemowa.
 
Trwający od lutego konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Idea konkursu jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
 
W gminie Spiczyn zwycięski okazał się projekt pierwszego placu zabaw w Jawidzu.
 
- WzMOCnij swoje otoczenie”, to konkurs promujący inicjatywy społeczne, które zostawią po sobie pozytywny i długotrwały ślad. Cieszymy się, że projekt „Plac Zabaw: Bezpieczny, Aktywizujący, Wesoły” pozwoli na stworzenie pierwszego, ogólnodostępnego placu zabaw w Jawidzu, co korzystnie wpłynie na rozwój dzieci oraz integrację mieszkańców – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE.
 
Lista laureatów konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest dostępna na stronie: www.wzmocnijotoczenie.pl w zakładce „Aktualności”.
 
 
***
Kontakt do Biura Prasowego konkursu:
Janusz M. Kamiński
tel. +48 606 999 444
media@wzmocnijotoczenie.pl
***
 
 
***
 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

 

PSE jako właściciel 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ok. 1000 polskich gmin, w których prowadzą działalność eksploatacyjną, zaś w wielu kolejnych realizują projekty inwestycyjne. To właśnie na tych terenach Spółka uruchomiła ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót