Aktualności

KOLONIE LETNIE 2019

KOLONIE LETNIE 2019

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2019 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.
Koszt jaki ponoszą rodzice to: 399,00 zł za turnus + transport.
 
Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych
po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone
w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
 
Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.
 
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:
  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo.
  2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.
 
Miejsce wypoczynku:
I Ośrodek „Marysieńka” przy ul.Bałtycka 1 , 76-107 Jarosławiec
 
Terminy:
  1. 06.07 - 15.07.2019 r.
  2. 16.07 - 25.07.2019 r.
  3. 26.07 - 04.08.2019 r.
  4. 05.08 - 14.08.2019 r.
  5. 15.08 - 23.08.2019 r.
 
DANE KOORDYNATORA
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
biuro w Krasnymstawie:
ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw
tel/fax: (82) 576 14 16 e-mail: mar_gol1@op.pl
osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )
 
Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót