Aktualności

Zmiana szansą na sukces

Zmiana szansą na sukces

Zaproszenie do udziału w projekcie "Zmiana szansą na sukces" realizowanego w ramach RPO Woj. Lubelskiego na lata 2014-2010
Zmiana szansą na sukces
Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w projekcie nr RPLU.10.04.00-06-0042/18 pt. "Zmiana szansą na sukces", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.04, Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 
Projekt skierowany jest do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałych na terenie gmin:
 • - Konopnica,
 • - Lublin,
 • - Głusk,
 • - Jabłonna,
 • - Jastków,
 • - Lubartów,
 • - Mełgiew,
 • - Nałęczów,
 • - Niedrzwica Duża,
 • - Niemce,
 • - Piaski,
 • - Spiczyn,
 • - Strzyżewice,
 • - Świdnik.
W ramach projektu oferujemy:
 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • wsparcie psychologa
 • 3 miesięczne staże wraz ze stypendium szkoleniowym
 • refundacje kosztów dojazdu
 • posiłek podczas szkoleń
 • wsparcie w podjęciu zatrudnienia po zakończonym stażu
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
 
biuro projektu:
ul. Al. Niepodległości 11,
23-210 Kraśnik
osoba do kontaktu: Rzucidło Dorota ( w godz 9-13)
81 - 825 02 61
 
Zmiana szansą na sukces

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót