Aktualności

Informacja

Informacja

Dla właścicieli działek położnych w obrębach: Kijany, Ludwików, Spiczyn, Stawek, Januszówka, Nowa Wólka, Nowy Radzic, Stoczek, Jawidz.
W związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków realizowaną przez Firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno - Projektowych GEOMIAR Sp. z o. o. w Jarosławiu.
 
w ramach umowy z dnia 14 marzec 2019 r. nr GKN.273.2.2019, polegającej na wykonaniu prac geodezyjnych - etap III część107, dla celów "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" realizowanych dla obszaru powiatu łęczyńskiego, organizowane są spotkania informacyjne dla właścicieli działek położonych w modernizowanych obrębach ewidencyjnych.
 
Harmonogram spotkań znajduje się w załączonym piśmie.
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót