Aktualności

INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Spiczyn informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 ze zm.) zwrot podatku akcyzowego przysługuje od oleju napędowego, zakupionego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem:
CN 2710 19 43 do 2710 19 48
CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19
CN 3826 00
 
Najbliższy nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej odbędzie się w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót