Aktualności

Spotkanie informacyjne pt. "Fundusze Europejskie 2014-2020 na aktywne włączenie"

Spotkanie informacyjne pt. "Fundusze Europejskie 2014-2020 na aktywne włączenie"

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. "Fundusze Europejskie 2014-2020 na aktywne włączenie".
Wnioskodawców, którzy są zainteresowani dofinansowaniem projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego dotyczącego konkursów:
  • RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18 - dla OPS i MOPR (termin naboru do 29.03.2019 r.)
  • RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/19 - dla obszarów objętych działaniami
    rewitalizacyjnymi (termin naboru do 30.04.2019 r.)
Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: http://dz-rpo.formularze.rpo.lubelskie.pl/index.php/e-dokument/303.html
 
Zapisy do 15 marca 2019 r.
 
Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie:
Punkt Kontaktowy RPO w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin
tel.: 81 46-35-363 lub 605 903 49
 
logo
 
logo
 
 
logo
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót