Aktualności

Nieodpłatna Pomoc Prawna dla mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego

Nieodpłatna Pomoc Prawna dla mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej porady prawne będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
W 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie w dwóch punktac:
 
PUNKT PORAD PRAWNYCH w ŁĘCZNEJ prowadzony przez Powiat Łęczyński
Al. Jana Pawła II  95
(parter)
poniedziałek –piątek godz. 8.00-12.00
 
PUNKT PORAD PRAWNYCH w CYCOWIE prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland” w Lublinie
budynek Urzędu Gminy w Cycowie, ul. Chełmska 42 (parter, pokój nr 3)
poniedziałek , środa, czwartek, piątek 9.00-13.00
wtorek 12.00-16.00
 
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dot. kobiet w ciąży).
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności;
 4. nieodpłatnej mediacji w 2019 r.
 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 81 531 52 81. Zapisy w godzinach 8:00-14:00.
 
Więcej informacji na stronie: http://powiatleczynski.pl/ Zakładka „Nieodpłatna pomoc prawna
w Powiecie Łęczyńskim”.
 
plakat npp
 
plakat edukacja prawna
 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót