Aktualności

Uwaga producenci rolni wnioskujący o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Uwaga producenci rolni wnioskujący o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

W nawiązaniu do informacji opublikowanej na stronie internetowej Gminy Spiczyn w sprawie zmiany ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247);
  • prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kody oleju napędowego umieszczane przez sprzedawców na fakturach dokumentujących zakup oleju dokonany przez Państwa od 1 stycznia 2019 r.,
  • obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku kody oleju napędowego uprawniające do zwrotu podatku akcyzowego są następujące:

    CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz CN 3826 00

  • faktury wystawione po dniu 1 stycznia 2019 r., na których olej napędowy został oznaczony innymi kodami niż wymienione powyżej lub nie został oznaczony w ogóle, nie będą uwzględniane do zwrotu podatku akcyzowego, chyba że sprzedawca dokona korekty takiej faktury.
 
Powyższe informacje nie mają zastosowania dla faktur wystawionych w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót