Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

W związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247):
  • zwiększeniu uległ limit zużywanego oleju napędowego od 1 ha użytków rolnych z 86 litrów na 100 litrów,
  • wprowadzony zostaje po raz pierwszy limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła*,
* Producenci rolni prowadzący chów lub hodowlę bydła, są zobowiązani do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dołączyć dodatkowo dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie.
 
  • terminy składania wniosków pozostają bez zmian tj. od 1 lutego do 28 lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia.
Obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – dostępny w Urzędzie Gminy.
 
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku została ustalona w wysokości 1 zł na 1 litr oleju.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót