Aktualności

Ogłoszenie - Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Ogłoszenie - Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Spiczynie prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w 2019 roku będą obchodziły Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego oraz par, które swój Jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 
Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Spiczyn. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do 15 marca 2019 r.
 
Wnioski przyjmowane są w Urzędu Stanu Cywilnego w Spiczynie, Spiczyn 10C pok. Nr 3, tel. 81 7577070.

 

Wniosek o wystąpenie o medale, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [177.91 KB]

Załącznik do wniosku - oświadczenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [163.26 KB]


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót