Aktualności

Zaproszenie

Zaproszenie

Urząd Gminy Spiczyn w ramach realizowanego przez Gminę „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” zaprasza lekarzy weterynarii i właścicieli gospodarstw rolnych do złożenia oferty cenowej dotyczącej zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich bezdomnych obejmującej zakres i okres usług określonych w załączonym wzorze umowy.
Oferty można składać w Urzędzie Gminy Spiczyn w pokoju nr 6 lub adres email gmina@spiczyn.pl do godziny 10.00 do dnia 4 stycznia 2019 r.
 
Najkorzystniejsza cenowo oferta będzie podstawą do zawarcia umowy według załączonego wzoru.
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót