Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Na zamówienie pn. "Świadczenie usług dostępu do internetu szerokopasmowego dla 89 beneficjentów ostatecznych programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja I i III" oraz opieki serwisowej sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem będącego w użytkowaniu beneficjentów ostatecznych".

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót