Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na "prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy profilaktyczno wychowawczej przy Gimnazjum w Spiczynie w 2019 roku" | Gmina Spiczyn