Aktualności

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn - etap I.

OBWIESZCZENIE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [274.38 KB]

 

Prognoza oddziaływania na środowisko - plan Spiczyn - I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [399.49 KB]

załącznik 01 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [263.05 KB]

załącznik 02 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [715.51 KB]

załącznik 03 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [746.40 KB]

załącznik 04 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [641.32 KB]

załącznik 05 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.02 MB]

załącznik 06 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [906.23 KB]

załącznik 07 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.84 MB]

załącznik 08 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [365.40 KB]

załącznik 09 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [266.34 KB]

załącznik 10 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [909.79 KB]

załącznik 11 - Januszówka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [458.67 KB]

załącznik 12 - Jawidz , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.06 MB]

załącznik 13 - Jawidz , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [974.90 KB]

załącznik 14 - Jawidz , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [980.95 KB]

załącznik 15 - Jawidz , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.67 MB]

załącznik 17 - Jawidz , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [974.18 KB]

załącznik 16 - Jawidz , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.07 MB]

załącznik 18 - Jawidz , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.52 MB]

załącznik 19 - Jawidz , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.04 MB]

załącznik 20 - Jawidz , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [997.85 KB]

załącznik 21 - Jawidz , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.82 MB]

załącznik 22 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.79 MB]

załącznik 23 - Jawidz , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [585.45 KB]

załącznik 24 - Jawidz , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [575.85 KB]

załącznik 25 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [859.24 KB]

załącznik 26 - Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [675.16 KB]

załącznik 27- Kijany , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.48 MB]

załącznik 28 - Ludwików, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [350.91 KB]

załącznik 29 - Wólka Nowa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [381.95 KB]

załącznik 30 - Nowy Radzic, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.12 MB]

załącznik 31 - Nowy Radzic, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.25 MB]

załącznik 32 - Nowy Radzic, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.31 MB]

załącznik 33 - Nowy Radzic, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.31 MB]

załącznik 34 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.36 MB]

załącznik 35 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [399.10 KB]

załącznik 36 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1017.62 KB]

załącznik 37 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [348.72 KB]

załącznik 38 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [655.40 KB]

załącznik 39 - Spiczyn , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.14 MB]

załącznik 40 - Spiczyn, Stawek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [381.30 KB]

załącznik 41 - Stawek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.05 MB]

załącznik 42 - Stoczek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.13 MB]

załącznik 43 - Stoczek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.10 MB]

załącznik 44 - Stoczek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [878.89 KB]

załącznik 45 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1018.16 KB]

załącznik 46 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [182.74 KB]

załącznik 47 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [442.14 KB]

załącznik 48 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [367.33 KB]

załącznik 49 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [487.58 KB]

załącznik 50 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [408.48 KB]

załącznik 51 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [540.18 KB]

załącznik 52 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.51 MB]

załącznik 53 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.15 MB]

załącznik 54 - Ziółków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [995.40 KB]

załącznik 55 - Ziółków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [225.90 KB]

załącznik 56 - Ziółków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.51 MB]

załącznik 57 - Ziółków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.25 MB]

 

Projekt zmiany planu gminy Spiczyn I etap, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [179.25 KB]

Uzasadnie do zm. planu gm. Spiczyn - I etap , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [82.71 KB]

Załącznik 01 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [250.10 KB]

Załącznik 02 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [228.90 KB]

Załącznik 03 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [242.35 KB]

Załącznik 04 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [145.62 KB]

Załącznik 05 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [364.37 KB]

Załącznik 06 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [260.90 KB]

Załącznik 07 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [589.29 KB]

Załącznik 08 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [376.22 KB]

Załącznik 09 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [285.75 KB]

Załącznik 10 - Charlęż, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [939.84 KB]

Załącznik 11 Januszówka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [452.60 KB]

Załącznik 12 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.08 MB]

Załącznik 13 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.63 MB]

Załącznik 14 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [408.85 KB]

Załącznik 15 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [304.13 KB]

Załącznik 16 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.59 MB]

Załącznik 17 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [203.24 KB]

Załącznik 18 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [714.34 KB]

Załącznik 19 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [467.36 KB]

Załącznik 20 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [237.39 KB]

Załącznik 21 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [796.23 KB]

Załącznik 22 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [999.57 KB]

Załącznik 23 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [130.65 KB]

Załącznik 24 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [123.31 KB]

Załącznik 25 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [827.93 KB]

Załącznik 26 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [631.25 KB]

Załącznik 27 - Jawidz, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [302.43 KB]

Załącznik 28 - Ludwików, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [349.25 KB]

Załącznik 29 - Wólka Nowa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [398.15 KB]

Załącznik 30 - Nowy Radzic, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [405.52 KB]

Załącznik 31 - Nowy Radzic, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [512.46 KB]

Załącznik 32 - Nowy Radzic, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [220.48 KB]

Załącznik 33 - Nowy Radzic, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [411.36 KB]

Załącznik 34 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [318.17 KB]

Załącznik 35 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [389.88 KB]

Załącznik 36 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [199.41 KB]

Załącznik 37 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [177.90 KB]

Załącznik 38 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [231.53 KB]

Załącznik 39 - Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [461.93 KB]

Załącznik 40 - Spiczyn, Stawek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [192.32 KB]

Załącznik 41 - Stawek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [357.22 KB]

Załącznik 42 - Stoczek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [143.27 KB]

Załącznik 43 - Stoczek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [386.00 KB]

Załącznik 44 - Stoczek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [167.26 KB]

Załącznik 45 - Stoczek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [172.15 KB]

Załącznik 46 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [376.47 KB]

Załącznik 47 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [435.56 KB]

Załącznik 48 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [201.18 KB]

Załącznik 49 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [238.84 KB]

Załącznik 50 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [227.48 KB]

Załącznik 51 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [502.03 KB]

Załącznik 52 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [482.57 KB]

Załącznik 53 - Zawieprzyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [275.92 KB]

Załącznik 55 - Ziółków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [138.87 KB]

Załącznik 54 - Ziółków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [152.40 KB]

Załącznik 56 - Ziołków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [432.39 KB]

Załacznik 57 - Ziółków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [313.56 KB]

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót