Aktualności

Informacja o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Informacja o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Wójt Gminy Spiczyn informuję, że w dniach 24.10 - 7.11.2018 r. w Urzędzie Gminy Spiczyn był udostępniony do konsultacji projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok".

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót