Aktualności

OGŁOSZENIE O AWARII I PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

OGŁOSZENIE O AWARII I PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

W związku z uszkodzeniem sieci wodociągowej oraz elektrycznej dnia 05.11.2018 r. w miejscowości Januszówka na czas usunięcia powyższych awarii nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Januszówka, Stoczek, Nowa Wólka, Kijany (część zabudowań przy POM).
Przywrócenie dostaw wody planowane jest ok. godz. 16:00.
Prosimy Mieszkańców o cierpliwość oraz zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót