Aktualności

Śpiewamy razem dla Ojczyzny!

Śpiewamy razem dla Ojczyzny!

Dnia 10 października 50 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jawidzu i 86 uczniów Szkoły Podstawowej w Spiczynie wzięło udział w przesłuchaniu do ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych „Do Hymnu”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obie szkoły znalazły się wśród 300 placówek oświatowych w Polsce, które zakwalifikowały się do tegorocznej edycji konkursu „Do Hymnu”.

Zadanie konkursowe polegało na grupowym wykonaniu a cappella, przez co najmniej 50% wszystkich uczniów szkoły, hymnu państwowego oraz dwóch polskich pieśni hymnicznych wybranych spośród podanego w regulaminie repertuaru. Uczniowie naszych szkół oprócz „Mazurka Dąbrowskiego” wykonali dwie inne pieśni: „Boże, coś Polskę” i „Rotę”. Nad całością przygotowań jak i dyrygowaniem w trakcie śpiewu czuwała nauczyciel muzyki pani Małgorzata Zuń, a w opanowaniu pamięciowym tekstów pomogły wychowawczynie klas, nauczyciele historii i języka polskiego. W Jawidzu oprawę plastyczną występu przygotowała pani Janina Kowalczyk, a w Spiczynie – pani Antonina Gajos. Kotyliony w barwach narodowych w Jawidzu wykonali uczniowie, a w Spiczynie - świetlica szkolna pod kierunkiem pani Justyny Bartosiewicz.

Pierwszy etap konkursu był bardzo emocjonujący. Obejmował przesłuchanie i rejestrację występu przez lokalne jury w skład którego wchodziły panie: prof. Małgorzata Nowak i dr hab. Barbara Pazur z UMCS w Lublinie. Ocenie podlegały: technika wykonawcza, interpretacja, całościowe wrażenie artystyczne i liczba śpiewających uczniów.

Na ręce dyrektorów obu szkół: Marii Bieleckiej i Jerzego Bartosiewicza Panie z Jury złożyły podziękowania i gratulacje za udział w konkursie oraz wręczyły pamiątkowe dyplomy.

Na podstawie przesłuchań przeprowadzonych we wszystkich placówkach komisja wyłoni z każdego województwa 5 szkół, których występy zostaną ocenione przez jury centralne. Wyniki konkursu poznamy 20 listopada.

Trzymamy kciuki za naszych uczniów! Przygotowani przez nauczycieli dali z siebie wszystko i z pewnością na długie lata zapamiętają sposób, w jaki uczcili 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót