Rozporządzenie Nr 55 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 października 2018 r. | Gmina Spiczyn