Aktualności

Zawiadomienie o XLVI sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Zawiadomienie o XLVI sesji VII kadencji Rady Gminy Spiczyn

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 15 października 2018 r. tj. poniedziałek o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy Spiczyn odbędzie się XLVI sesja VII kadencji Rady Gminy Spiczyn:
 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 4. Informacja o działalności Wójta Gminy między sesjami.

 5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na 2018 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII.227.2018 Rady Gminy Spiczyn z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn dla przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm – Lublin Systemowa.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości gruntowych.

 9. Odpowiedzi na interpelacje.

 10. Zamknięcie obrad.

   

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  (-) Joanna Dejko

 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót