Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Spiczyn informuje, że realizacja zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 122/2018/D/OZ z dnia 28.05.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót