Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Gmina Spiczyn zamierza udzielić zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu informatycznego do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Spiczyn w ramach projektu „Kompetencje Kluczowe w Gminie Spiczyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie obejmuje zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni przedmiotowych i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu informatycznego (w tym: pracowni ICT, matematycznej, przyrodniczej) dla 6 szkół w Gminie Spiczyn; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.

1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen wyposażenia do pracowni w:
 

Sprzęt komputerowy i multimedialny

Pomoce dydaktyczne do nauki matematyki i przedmiotów przyrodniczych

Przyrządy i urządzenia do obserwacji

Preparaty biologiczne do obserwacji

Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń

Sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne

Sprzęt ochronny

Sprzęt techniczny i pomocniczy

Globusy, mapy, przewodniki i atlasy

Modele

Artykuły biurowe, drobne artykuły papiernicze, chemia domowa

Kod i nazwa przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 
30213000-5 Komputery osobiste                   
30213100-6 Komputery przenośne     
38652100-1 Projektory
30232110-8 Urządzenia wielofunkcyjne   
32322000-6 Urządzenia multimedialne
48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
39162100-6 Pomoce dydaktyczne;
39162000-5 Pomoce naukowe;
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny;
39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe;
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny, z wyjątkiem szklanego;
33696300-8 Odczynniki chemiczne;
22114300-5 Mapy,
18143000-3 Akcesoria ochronne.
30192000-1 Wyroby biurowe
 
Dane do specyfikacji na zakup wyposażenia pracowni znajdują się w formularzu szacowania wartości zamówienia w załączniku.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów zakupu i dostawy na załączonym wzorze formularza w formie papierowej do dnia 19 września 2018 r. na adres: Gmina Spiczyn, Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn.
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót