ROZPORZĄDZENIE NR 48 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 września 2018 r. | Gmina Spiczyn